Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản lý đánh giá nhân viên toàn diện - GoKPI

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng

Phần mềm quản lý đánh giá nhân viên toàn diện - GoKPI

Một số hình ảnh phần mềm

BẢNG GIÁ

Start

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 05 người dùng
 • Miễn phí 500MB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn
 • Hỗ trợ qua email,skype

Basic

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 10 người dùng
 • Miễn phí 750MB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn
 • Hỗ trợ qua email,skype

Pro

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 30 người dùng
 • Miễn phí 1000MB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn
 • Hỗ trợ qua email,skype

Enter

Liên hệ Tháng
 • 02 chi nhánh
 • 50 người dùng
 • Miễn phí 1000MB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn có chỉnh sửa
 • Hỗ trợ qua email,skype,điện thoại

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686