Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản lý dự án & công việc - GoProject

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng

Phần mềm quản lý dự án & công việc - GoProject

   

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TỐI ƯU

- GoERP được thiết kế tối ưu giúp quý khách cài đặt quyền đến từng bộ phận, phòng ban, dữ liệu của từng người dùng đảm bảo bảo mật nhất mà vẫn giữ hệ thống hoạt động nhanh nhất.

   

QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

- Trợ giúp nhân viên kinh doanh tìm kiếm, quản lý và theo dõi, tổ chức thông tin khách hàng một cách khoa học, bảo mật, chăm sóc sát khách giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi.

   

QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Quản lý dự án, các đối tác, đơn vị thi công, thời gian triển khai và hồ sơ chi tiết dự án.
- Quản lý danh sách hợp đồng, công nợ, lãi(lỗ), lịch thanh toán.

   

CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH

- Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch thực hiện dự án theo nhiều tiêu chí.
- Tích hợp hệ thống giao việc và quản lý công việc linh hoạt giúp kiếm soát tiến độ công việc và cộng tác tốt hơn.

   

QUẢN LÝ TÀI LIỆU, BIỂU MẪU ĐỘNG

- Hỗ trợ quản lý tài liệu, văn bản, hợp đồng ngay trên phần mềm giúp chỉnh sửa, in ấn nhanh chóng mà không phải sử dụng thêm các phần mềm khác...- Dễ dàng tìm kiếm, lọc, tra cứu, chia sẽ hồ sơ tài liệu trên phần mềm.

   

MARKETING

- Phần mềm hỗ trợ Email, SMS, Tổng đài VoiP, gochat.
- phần mềm cho phép gửi mail marketing bằng Gmail free tỷ lệ inbox cao số lượng gửi trong ngày lớn.

   

TÀI CHÍNH

- Quản lý các khoản thu / chi / tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại .
.- Phân loại khoản mục thu/chi giúp nắm bắt được khoản mục thu/chi nào lớn nhất.

   

HỆ THỐNG BÁO CÁO ĐA DẠNG

- GoProject cung cấp danh mục báo cáo đa dạng, đầy đủ và linh hoạt theo từng nghiệp vụ, module chức năng.
- Đặc biệt người dùng có thể tự thay đổi lại mẫu in ấn theo mẫu của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh phần mềm

BẢNG GIÁ

Start

Liên hệ Người dùng/tháng
 • 01 chi nhánh
 • Từ 02 người dùng
 • Không giới hạn số KH
 • Không giới hạn số dự án
 • Công việc dự án
 • Quản lý hợp đồng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn
 • Hỗ trợ skype,zalo,emal

Basic

Liên hệ Người dùng/tháng
 • 01 chi nhánh
 • Từ 05 người dùng
 • Không giới hạn số KH
 • Không giới hạn số dự án
 • Kế hoạch dự án
 • Quản lý hợp đồng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn
 • Hỗ trợ skype,zalo,emal

Pro

Liên hệ Người dùng/tháng
 • 02 chi nhánh
 • Từ 15 người dùng
 • Không giới hạn số KH
 • Không giới hạn số dự án
 • Kế hoạch dự án
 • Quản lý hợp đồng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn
 • Hỗ trợ skype,zalo,emal

Enter

Liên hệ Người dùng/tháng
 • 02 chi nhánh
 • Từ 30 người dùng
 • Không giới hạn số KH
 • Không giới hạn số dự án
 • Kế hoạch dự án
 • Quản lý hợp đồng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn
 • Hỗ trợ skype,zalo,emal, điện thoại

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686